Tillbaka till utbildningar

C1 "medel tung" lastbil

"Medeltung" lastbil, C1, ger rätt att köra medeltunga lastbilar och personbilar (husbilar) med en totalvikt över
3 500 kg men inte över 7 500 kg.
Som övningsfordon har vi valt en husbil, utrustad med färdskrivare enligt lagkrav.
Ålder för körkort och övningskörning 18 år.
För yrkesmässig trafik krävs en Yrkeskompetens grundutbildning.

Övergångsregeln säger:
För dig som har tagit B-körkort före den 1 juli 1996 innebär det att du får framföra
personbilar klass 1 och 2 med en totalvikt över 3,5 ton,
Körkortet får dock inte varit återkallat efter detta datum.

Vi erbjuder intensiv utbildning för C1

Ring oss för mer information 0346-711495