- Välkommen till Sveriges första
klimatneutrala trafikskola!

Utbildningar

Handikapputbildning för personbil

Vi erbjuder körkortsutbildning för dig med funktionsnedsättning. Med vår personbil med specialutbildade lärare når vi målet till ett körkort. Du som har fysiska funktionshinder behöver alltså inte längre känna dig hindrad att ta körkort.

Ring oss och vi kan beskriva hur vår bil är anpassad.

Vi har även individuella dyslexi utbildningar.

Bilen är anpassad för ändamålet av AutoAdapt.