- Välkommen till Sveriges första
klimatneutrala trafikskola!

Miljö

Klimatneutralisering

Help the globe and feel a warm glow!

Vi är en del av problemet och vill vara en del av lösningen, först i Sverige med klimatneutralisad övningskörning!

Murtans har under många år arbetat för att förbättra miljön. Nu tar vi ett steg längre. Vi är först i Sverige med klimatneutralisad övningskörning och klimatdeklaration av körlektioner. Vi kompenserar numera för de koldioxidutsläpp som ditt körkortstagande orsakar. Vi har valt att samarbeta med Tricorona Climate Partner.

Vår klimatkompensering har sedan genererat ett samarbete mellan Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) och Tricorona som tillsammans har tagit fram en branschanpassad manual för trafikskolors klimatarbete. Detta har gjort så att ett tiotal trafikskolor har följt oss i vårt arbete för en klimatneutraliserad övningskörning.

Klimatneutralisering fungerar så att man betalar för lika många kilo eller ton koldioxidutsläpp man själv orsakat, som då inte släpps ut någon annanstans. Tricorona Climate Partner använder pengarna för att finansiera högkvalitativa, småskaliga projekt i uländer som består av förnybar energiproduktion, eller energieffektivisering. Inga träd, inga industrigasprojekt, inget storskaligt!

Jämför gärna vår klimatdeklaration av en körlektion mot ett hamburgermål:

  • En körlektion: 2,6 kg CO2/40 minuter (inkl. kontor, drivmedel etc. 2013)
  • Ett MAX de Luxe mål 2,9 kg CO2
Help the globe and feel a warm glow!